Idioma: català español  
 
 
 
 
      Obres
   
 
        Detall Obra
 
  Data inici: 12/11/2010
Obra: Terra Piscina Laboratori
Lloc: Laboratori d´Ingenyeris Marítima

 
 
 
Terra de la Piscina del Laboratori d´Ingenyeris Marítima
SUPERFICIE A TRACTAR: 182 m2

MATERIALS UTILITZATS:
• FLOORPOX - MASTIC MALLA (màstic malla reparador de fissures).
• FLOORPOX - P (morter epòxid).
• FLOORPOX - AS (pintura epòxid amb 2 components d´alta resistència química i mecànica).


PINTAT EPOXID amb MICROSFERES ANTILLISCANT :

PROCÉS D’APLICACIÓ:
• Preparació de la superfície mitjançant granallat mecànic amb sistema d´aspiració, per garantir l´òptim ancoratge del sistema de pintura.
• Sanejat i massillat de juntes i fissures mitjançant FLOORPOX MASTIC MALLA.
• Reparació de desperfectes mitjançant morter epòxid FLOORPOX P.
• Aplicació de la 1ª capa de amb FLOORPOX AS (pintura epòxid amb 2 components d´alta resistència química i mecànica), color gris Ral 7040.
• Aplicació de la 2º capa de FLOORPOX AS, en el mateix color Ral amb microsferes, com a capa de segellat final, quedant totalment acabat el procés.
Seu Central: c. Sant Pere, 85 • 08500 Vic
Delegació: c. Llull, 70-72, Pis 3 Nau 5 • 08005 Barcelona | Tel/Fax 934 856 434 | Mòbil 619 778 374 | info@aplipol.com